D.J., Апокалипсисът идва в 6 вечерта

D.J., Апокалипсисът идва в 6 вечерта (пиеси)
Жанет 45, 2010, 112 стр.