Инвентарна книга на социализма

Инвентарна книга на социализма с Яна Генова
Прозорец, 2006, 160 стр.