Черешата на един народ

Черешата на един народ (поезия)
Свободно поетическо общество, 1996
Жанет 45, 1998, 72 стр.