Невидимите кризи

Невидимите кризи (есета)
Жанет 45, 2013, 200 стр.