Кратка видеоинсталация с откъси от български игрални филми, в които има насилие над деца


Шамарената фабрика

Трае по-малко от секунда. После плачът ще спре, сълзите ще изсъхнат, детето ще порасне, ръката, която удря, ще остарее. Ще остане само паметта за шамара. Или паметта на опънатото ухо. Детето с опънато ухо, което гледа отдолу. Към нас. И българското кино го е запечатало.

Сега ще ти дам да разбереш...Като ти шибна един...Като ти свия два...Ще пусна шамарената фабрика...

Шамарената фабрика! Шамари на конвейер. Машина за шамари. Патриархат и индустриализация в едно.

Шамаросаните деца от късния соц ще станат бащи и майки. През 2012 г. близо 70 % от тях (от нас!) ще кажат, че одобряват шамарите, дърпането на уши, напляскването – наречени кой знае защо "минимално насилие”. Минали сме от другата страна на шамара.

Нека помълчим сега за секунди в тъмното, като заключени в мазето минотаври, между лютеницата и компотите на собственото си детство.

Преди да сме станали шамарени фабрики.

Децата ни гледат.

Г.Г.