Представих си ясно едно голямо черно табло на летище, от онези старите, в които буквите механично се превъртат, докато изпишат името на дестинацията и статуса на полета. Има един особен хаос в превъртащите се букви, докато името се намести. И специфичен шум, който помним. Та така, идеята беше да сложим едно такова табло в галерията, тръгвайки от нормално изписаните градове и дестинации, на един нормален свят – Madrid, Beijing, Moscow, Paris, Rome…, пристигащи навреме или закъсняващи. След което имената се превъртат с онзи характерен шум и стигаме до пълно изравняване вляво с Future , а вдясно с Cancelled и едно Delayed. 

За осъществяването на всичко това съм благодарен на Весела Ножарова и на Калин Серапионов. По това време бях в Ню Йорк и помня, че успях да се върна за последния ден на изложбата.

https://credobonum.bg/georgi-gospodinov-v-pavilion-na-utreshnia-den-2/